To give you the best possible experience, this site uses cookies. Using your site means your agree to our use of cookies. We have published a new cookies policy, which you should need to find out more about the cookies we use. View Cookies Policy.
MOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 1LMOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 1L
  (Review 0)
  42,07 zł
  OLEJ MOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 4LOLEJ MOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 4L
   (Review 0)
   143,64 zł
   HIFLO FILTR OLEJU HF113HIFLO FILTR OLEJU HF113
    (Review 0)
    11,05 zł

    §1 Postanowienia Ogólne

     

    1.1.     Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

    pod adresem www.zmotocyklowani.pl

    1.2.     Sklep internetowy, działający pod adresem www.zmotocyklowani.pl

    zwany dalej: Sklep internetowy jest prowadzony przez Chan Car Jacek Chanek, wpisany do CEIDG, NIP: 6832033467, REGON 388131968. zwany dalej zmotocyklowani.pl

    1.3.     Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

    1) adres pocztowy: Ul. Płk. Francesco Nullo 13/32, 31-543 Kraków];

    2) numer telefonu 736761627

    3) adres poczty elektronicznej: info@zmotocyklowani.pl

    1.4.     Regulamin sklepu internetowego Zmotocyklowani umieszczony jest nieprzerwanie na

    stronie internetowej www.zmotocyklowani.pl w sposób umożliwiający Klientom jego

    pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany

    Klientom przed zawarciem umowy.

     

    § 2 Definicje

     

    Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

    2.1.      Konsument jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

    2.2.      Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

    bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

    że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

    z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

    podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

    2.3.      Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

    niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

    własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

    prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

    2.4.      Usługodawca/Sprzedawca Chan-Car Jacek Chanek, ul. Płk. Francesco Nullo 13/32 31-543 Kraków, NIP: 6832033467 REGON: 388131968

    2.5.      Sklep internetowy sklep internetowy prowadzony pod www.zmotocyklowani.pl  przez Chan-Car Jacek Chanek

    2.6.      Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

    2.7.      Towary oraz Usługi wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

    umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

    2.8.      Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

    art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

    (Dz.U.2020.344),

    2.9.      Klient/Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

    osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub

    planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

    elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz

    Przedsiębiorcę,

    2.10.    Zamówienie oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

    sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub

    Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

    2.11.    Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

    konsumenta (Dz.U.2020.287).

     

    § 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

     

     

     

    3.1.      Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają

    podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty

    polskiej są wyraźnie zaznaczone.

    3.2.      Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.zmotocyklowani.pl , jak również opisy

    towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu

    Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy

    zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

    Sprzedającego.

    3.3.      Sprzedawca używa/może używać w Sklepie internetowym zmotocyklowani.pl kodów rabatowych

    upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

    rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

    3.4.      Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym zmotocyklowani.pl konieczna jest

    akceptacja niniejszego Regulaminu.

    3.5.      Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zmotocyklowani.pl konieczne

    jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron

    internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne

    wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji

    przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,

    Safari dla systemu OS X, itd.

    3.6.      Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

    która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona

    Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i

    również urządzeniach mobilnych.

    3.7.      Strona Sklepu internetowego zmotocyklowani.pl posiada certyfikat SSL bezpieczny

    protokół szyfrowania komunikacji.

     

     

    § 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

     

     

    4.1.      Zamówienia w sklepie internetowym zmotocyklowani.pl można dokonywać poprzez

    wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

    4.2.      Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

    danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

    komórkowego.

    4.3.      Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

    informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

    poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej

    na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

    zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

    4.4.      Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

    niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej

    informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa

    w §4 pkt. 4.2.

    4.5.      Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym zmotocyklowani.pl jest możliwe 24

    godziny na dobę przez wszystkie dni w roku za wyjątkiem okresu przypadającego na prace serwisowe lub konserwacyjne.

     

    § 5 Sposób płatności i termin płatności

     

    5.1.      W sklepie zmotocyklowani.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

    sposobów:

    - przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

    - płatność za pobraniem

    - za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

    5.2.      Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

    rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

    wpłaty na rachunku bankowym sklepu zmotocyklowani.pl zamówienie jest przekazywane do

    realizacji.

    5.3.      Sklep internetowy zmotocyklowani,pl umożliwia realizację płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługiwanych przez zewnętrzne podmioty wymienione poniżej.

    5.4.      Sklep internetowy zmotocyklowani.pl  umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

    następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

    -Tpay.com

    5.5.      Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

    wymienionych sposóbow w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy

    sprzedaży.

    5.6.      W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

    płatności przy odbiorze przesyłki.

     

    § 6 Dostawa

     

    6.1.      Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

    6.2.      Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych zmotocyklowani.pl

    wynosi 3 dni robocze. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła

    w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku

    niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym

    niezwłocznie poinformowany.

    6.3.      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

    - DHL Parcel

    - UPS

    - GLS

    - Kurier InPost

    - Kurier DPD

    - Paczka w RUCHu

    - Poczta Polska

    - GEIS

    - InPost Paczkomaty

    6.4.      W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

    fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

    6.5.      Klient nie może odebrać zamówionego towaru w siedzibie firmy Chan-Car Jacek Chanek, sklep zmotocyklowani.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową.

    6.6.      Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na

    stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

    6.7.      Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa

    Klient.

    6.8.      W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej

    pory towar staje się własnością Klienta.

    § 7 Odstąpienie do umowy

     

    7.1.      Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który

    zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od

    zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania

    przyczyny.

    7.2.      W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

    Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

    odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać

    wysłane pocztą na adres: ul. Płk. Francesco Nullo 13/32m 31-543 Kraków; może to także zrobić

    drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy

    przesłanego na adres mailowy sprzedawcy info@zmotocyklowani.pl. Do zachowania terminu

    wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu

    złożone po terminie, o ktorym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

    7.3.      Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

    Regulaminu) dostępny jest do pobrania na stronie internetowej sklepu zmotocyklowani.pl w zakładce zwroty.

    7.4.      W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

    oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego

    formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie

    otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w

    rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta.

    7.5.      Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

    dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę

    na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy

    dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach

    konsumenta, ponosi Sprzedawca.

    7.6.      Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

    uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy zgodnie z art. 34 ust. 2

    ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

    Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty

    zwrotu towaru.

    7.7.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania

    zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której

    odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,

    rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego

    upoważnioną.

    7.8.      Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

    poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia

    przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

    7.9.      W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w

    tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego

    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

    Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

    7.10.    Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9

    Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

    użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób

    zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego

    dodatkowych kosztów.

    7.11.    Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

    umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta,

    7.12.    Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta

    potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został

    zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

    daty wydania mu towaru.

     

    §8 Reklamacje

     

    8.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności

    Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz

    poniższymi postanowieniami Regulaminu.

    8.2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

    8.3.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

    w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

    informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Płk. Francesco Nullo 13/32 31-543 Kraków lub poprzez e-mail na adres info@zmotocyklowani.pl . W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta

    towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną wadę, datę

    wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową

    zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

    Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność

    reklamacji.

    8.4.      Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

    Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

    uznał reklamację za uzasadnioną.

    8.5.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

    Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

    roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

    stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

    społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

    Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

    internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

    8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

    8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

    8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

    8.6.      Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące

    przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

    reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

    konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

    Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z

    wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

    Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich

    określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

    określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow

    polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017

    r. poz. 1356).

    8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

    Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

    Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o

    pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na

    temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego

    inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

    internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

    8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej

    ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło

    informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać

    pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

     

    §9 Zasady publikowania opinii

     

    9.1.      Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim

    miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim

    z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

    9.2.      Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej

    odpowiedzialności za ich treść.

    9.3.      Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów

    prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi

    umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym [nazwa sklepu].

    9.4.      Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy

    opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia

    narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,

    narusza prawa autorskie itd.

     

    § 10 Dane osobowe

     

    10.1.   Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

    10.2.   Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

    internetowego zmotocyklowani.pl, dostępnego na stronie www.zmotocyklowani.pl.

     

    § 11 Postanowienia końcowe

    11.1.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

    w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

    odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

    11.2.   Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane

    wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

    prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

    kalendarzowych od dnia powiadomienia.

    11.3.   Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

    elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany

    jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

    11.4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

    odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. o prawach

    konsumenta.

    11.5.   Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.zmotocyklowani.pl/regulamin .

    11.6.   Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

    11.7.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2022.

     

     załącznik 1 można również pobrać tutaj

    Załącznik nr 1 do Regulaminu.

     

    Miejscowość, data

    …………………………………

                                                     

    ………………………………………

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

     

               Chan-Car Jacek Chanek

                Płk. Francesco Nullo 13/32

                31-543 Kraków

     

     

     

     

    Oświadczenie

    o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

    lub poza lokalem przedsiębiorstwa

     

     

     

    Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

    umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

    umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

     

    Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

     

     

     

                 ……………………………………

    Podpis konsumenta(-ów)